Innnansjöns Byautvecklingsförening                          Bygdeträsks Fiskevårssområde www.fvo.se

Ordf             Åke Hallberg

Sekr             Karin Nilsson                                                 Ordf PG Hultman 

Kassör          Daniel Boström                                                  Sekr O  Lundgren

Ledamot       Jan-Erik Nysrtröm                                              Kassör  G Lindgren

Ledamot       Karl-Erik Lindgren

                                                                                              

Vaktmästare  Gunnar och Kersti Höber

                                                                                       Burträskbygdens Skoterklubb

                                                                                       Ordf              Sören Rosen

                                                                                       Sekr

                                                                                       Kassör          Anita Johansson

Innansjöns samfältsförening

Ordf        T Wiklund

Sekr        E Lindgren Sundkvist

Kassör     Lars-Erik Holmgren

Ledamot  Oiva Boström

        

 

 

Innansjöns Älgjaktslag

Ordf D häggström

Ledamot B Ådin

         

Kassör   A Johansson

Vice Jaktled E Wiklund