INNANSJÖN ÅRETS BY 2003

 

1993     Finner man stenåldersboplatser och fångstgropar i byn.

1539     Bor två bönder i byn.

 Under INDELNINGSVERKETs tid finns RUTHENS rota i byn som senare blir ROLIGROTET.

       1774  Vid STORSKIFTET finns 6 hemman.

       1741  Flyttar Carl Nilsson Spennare, som byggde LEJONSTRÖMSBRON i Sellefteå,

                 till Innansjön.

       1782  Blir INNANSJÖN egen by.

       1789  Finner Korpral Göran Tomasson KALK . Kalken leder så småningom till att           

                 KALKBRUKET kommer till 1933- 1962 där ca 65 personer får arbete.

 

       1989  Mutar Sv. Geol. AB in en GULDFYNDIGHET.

                 Byn har haft egen (-t) skola, affär, post, kaffeér, sågverk, kvarn, kraftstation,snickeri,

                 danslokal m.m.

       1955  RISÅN flottas sista gången .

       1950  Bor 302 personer i byn som 1979 minskat till 100. I dagsläget finns mellan 35 och

                 40  hushåll. Det tillkommer ett ganska stort antal fritidsboende.

 

 

                                                Historiebeskrivningen sammanställd av Oiwa