Har du idéer eller önskemål om kommande kurser så tar vi tacksamt emot dessa.

Skicka dina förslag till kurser@innansjon.se.

 

Stickcafèet

Vävcirkel